De Zwarte Hond ontwerpt leefbaar, veilig en beheersbaar AZC

De Zwarte Hond heeft voor het asielzoekerscentrum (AZC) in Ter Apel een ontwerp gemaakt waar leefbaarheid, veiligheid en beheersbaarheid voorop staan. Het architectonische ontwerp maakt onderdeel uit van het door BAM gewonnen plan voor de herontwikkeling en het meerjarig beheer en onderhoud van het AZC.

Het AZC omvat 258 woningen en gaat ruimte bieden aan 2.000 asielzoekers. Zestien eenheden zijn voor mindervaliden. Ook kantoren, een gezondheidscentrum, recreatiegebouwen en een school met gymzaal behoren tot de opdracht.

Het functionele plan is geënt op de menselijke maat en schaal. De configuratie van woonbuurten en gebouwen is zodanig, dat het de hoge dichtheid aan bewoners zo veel mogelijk ontspant. Door een slimme opzet is extra ruimte tussen de woningen gecreëerd en daarmee meer privacy voor bewoners, kwaliteit die ten goede komt aan de leefbaarheid.

De woningen zijn geclusterd in acht buurten rondom binnenhoven die open zijn naar het middengebied. Deze bieden intimiteit en cohesie voor de bewoners én tegelijkertijd is er voldoende zicht op wat er gebeurt. In de ruimte tussen de  buurten kunnen de bewoners wandelen, sporten en spelen. In het middengebied liggen de dienstengebouwen als paviljoens met een duidelijke entree. Bij de basisschool liggen de klaslokalen rondom de speelplaats, hierdoor hebben de kinderen een eigen, veilige en geborgen wereld.

Er is veel aandacht besteed aan een vanzelfsprekende oriëntatie op het terrein. Door onderdelen van het AZC specifiek herkenbaar te maken is het voor de asielzoekers eenvoudig om hun weg te vinden. Elke buurt heeft een eigen atmosfeer door gebruik van kleur, patroon, metselwerk en plasticiteit in de architectuur.

De EPC van de woningen is 0 en hiermee energieneutraal. Dit wordt bereikt door toepassen van hoogwaardige isolatie, zonnepanelen op álle daken en een hoge mate van prefabriceren van bouwonderdelen. Het ontwerp haalt daarmee een energielabel van A++++.

De verschillende componenten en leidingen van de installaties zijn aan te passen aan mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. De huidige kengetallen voor energie en energieprijzen kunnen namelijk zodanig wijzigen dat nieuwe installatiemethoden eerder rendabel zijn dan op dit moment wordt voorzien. In het ontwerp is hier al rekening mee gehouden.

De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2015. Door toepassing van systeembouw en snelle bouwmethoden zal de gefaseerde bouw circa twee jaar duren.

Neem voor meer informatie contact op met Martine Drijfholt.