Eigentijdse nieuwe werkruimte voor onderzoekers Health Hub Roden

In maart 2016 was de opening van Health Hub Roden. Diverse (kennis)instellingen en organisaties werken in een verzamelgebouw samen aan het thema ‘Healthy Ageing’: gezond opgroeien en oud worden. Het interieur van de tweede verdieping is door De Zwarte Hond getransformeerd tot een flexibele, open ruimte waar onderzoekers, docenten, studenten, bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen samen kunnen werken aan onderzoeken en innovatieve oplossingen voor problemen uit de dagelijkse praktijk van de zorgsector.
 
In dit project liepen ontwerp en uitvoering in elkaar over en oplossingen werden ter plekke bedacht en geschetst. Adviseren en coördineren over de volle breedte van ontwerp tot realisatie was cruciaal bij het scherpstellen van de planvorming, het bewaken van de kwaliteit, de inkoop van producten, de selectie van toeleveranciers en partners, het beperken van de kosten en de uitvoering. Door deze integrale werkwijze was het haalbaar om binnen een taakstellend budget en een strakke planning dit plan te realiseren.

Er zijn inmiddels 55 partijen betrokken bij de Health Hub Roden. De belangrijkste zijn: Hanzehogeschool, UMCG, VDL Wientjes, Healthy Ageing Network, Technologie Centrum Noord-Nederland, Het Noorderpoort college, provincie Drenthe, gemeente Noordenveld, regio Groningen Assen, provincie Groningen.

Klik hier voor meer beelden en informatie over Health Hub Roden.