Masterplan Stadsblokken-Meinerswijk Arnhem: de rivier en natuur op één

Op 7 november heeft KondorWessels Projecten (KWP) het masterplan voor Stadblokken Meinerswijk gepresenteerd aan de Arnhemse bevolking. Een jaar geleden stemde de Arnhemmers per referendum in ruime meerderheid vóór het ontwikkelen van Stadsblokken Meinerswijk op basis van de tot dan toe door Buro Harro ontwikkelde plannen voor dit gebied, De Eilanden 2.0 genaamd. Sindsdien werken Buro Harro en De Zwarte Hond samen aan het ontwerp van het masterplan voor het uiterwaardenpark en de nieuwe woongebieden, De Eilanden 3.0. De ontwikkeling van het landschap en de rivier staan hierin centraal. Bij de totstandkoming zijn bewoners, gemeente, provincie, waterschap en Rijkswaterstaat betrokken. Het masterplan is de basis voor het opstellen van het bestemmingsplan dat in de loop van 2018 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
 
Stadsblokken Meinerswijk is een circa 300 hectare groot uiterwaardenlandschap met enkele (voormalige) industrieterreinen in het midden van Arnhem. Het ligt aan de zuidzijde van de Rijn, tegenover de Arnhemse binnenstad. In de komende jaren wordt het gebied omgevormd tot een uiterwaardenpark met drie ontwikkelgebieden, namelijk Meinerseiland, Haven van Workum en de ASM haven. Elk van deze gebieden spelen in op de bestaande kwaliteiten van het gebied, de ligging bij de rivier, de (verborgen) havens, het ruwe industriële karakter, de cultuurhistorische betekenis en het bestaande groene kader. Deze bijzonderheden liggen aan de basis van het masterplan.

Een belangrijk onderdeel van de opgave voor het Masterplan van Stadsblokken Meinerswijk is het realiseren van een verdere waterstandverlaging. In Arnhem heeft de ontwikkeling van Malburgen na de oorlog een flinke hap uit het overstromingsgebied van de Rijn genomen. In de vernauwde bedding komt de rivier bij hoog water erg hoog te staan, waardoor het achterland gevaar loopt te overstromen. In 2013 is reeds de nevengeul  aan de Malburgsedijk gegraven, het Masterplan doet daar nog een schepje bovenop met een pakket aan waterstandsverlagende maatregelen voor, zoals een tweede nevengeul ter hoogte van Meinerswijk en de verlaging van het evenemententerrein, zodat de (Neder)Rijn bij hoog water meer ruimte heeft om water af te voeren.

Het plan bevat drie ontwikkelgebieden. Meinerseiland, Haven van Workum en de ASM haven, het ontwerp voor elk van deze gebieden is gebaseerd op bestaande kwaliteiten die vandaag in het gebied gelegen zijn en kenmerkt zich dooreen aantal doordacht achteloze toevoegingen.

Klik hier voor meer beelden en informatie over het masterplan.