Meerstad: Meeroevers grotendeels opgeleverd, Tersluis in ontwikkeling

Nu de wijk Meeroevers in de nieuwe waterrijke woonwijk Meerstad grotendeels is opgeleverd, wordt begonnen met de ontwikkeling van de volgende buurt in Meerstad, te weten Tersluis. Meeroevers wordt gekenmerkt door grote groenstroken en een landschappelijk karakter, terwijl Tersluis aan de noordkant een meer dorps karakter heeft.

In 2008 herontwikkelde De Zwarte Hond het oorspronkelijke grootschalige masterplan voor Meerstad tot een kleinschaliger plan dat in fases en deelplannen kan worden uitgevoerd. Het plan omvat 2.300 hectare uniek landschap waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Kern van het plan wordt gevormd door het nieuw aangelegde Woldmeer, waaromheen een diversiteit aan woningen wordt gerealiseerd. Na Tersluis volgt de verdere ontwikkeling van Klein Harkstede, Sluis-Oost en Grunobuurt.

De bijna voltooide wijk Meeroevers ligt tussen Klein Harkstede en het Grunopark, ten noorden van de Hoofdweg. De ruime kavels, aantrekkelijke huizen, het eerste deel van het Woldmeer en een school zetten de toon voor de woonkwaliteit van heel Meerstad. Het project Meer Wonen is een natuurlijke en duurzame woonomgeving in Meeroevers. Veel ruimte en groen geven nieuwe bewoners de mogelijkheid te wonen naar eigen ideeën en idealen.

Tersluis ligt tussen Klein-Harkstede en Sluis-Oost. Hier moeten circa 400 woningen in alle segmenten en met een fors deel gericht op het water worden gerealiseerd. In Tersluis worden de principes van Meeroevers voortgezet, namelijk aansluiten op en verrijken van bestaande kwaliteiten op het gebied van landschap en water. De ontginningsbasis van het gebied ligt langs het Slochterdiep en de Borgsloot. Deze lijn wordt opgedikt en gebruikt voor de opbouw van de groenstructuur. De ruimtes tussen de buurten, vallen samen met overgangen van oorspronkelijke ontginningen. De ruimtelijke opbouw resulteert in drie woonsferen: groen wonen, dorps wonen en water wonen. 
 

Neem voor meer informatie contact op met Kris Schaasberg.

Klik hier voor meer foto's en informatie over het project Masterplan Meeroevers.

Klik hier voor meer foto's en informatie over het project Masterplan Tersluis.