Opening activiteitencentrum Gemiva in Parkplan

In het sociale woningbouwproject Parkplan Ypenburg in Den Haag zijn afgelopen week het activiteitencentrum Cygnus en de woonlocatie Aves van de Gemiva-SVG Groep officieel geopend.

Het woongebouw Avesstaete staat in Parkplan Ypenburg aan de Knobbelzwaansingel in Den Haag. Het sociale wooncomplex dat in 2010 is opgeleverd heeft een hoogwaardige uitstraling door het samenspel van materiaal, architectuur en park. Dat het gebouw ook functioneel goed in elkaar zit bleek bij de keuring van de Stichting Aanpasbaar Bouwen. Zij gaven het complex een bijzonder hoge score vanwege de overzichtelijkheid, transparantie en toegankelijkheid.

Gemiva-SVG Groep betrok in het najaar van 2010 de woonlocatie Aves waar 22 mensen met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel kunnen wonen. Dit voorjaar zijn tevens de deuren geopend van het door De Zwarte Hond ontworpen activeitencentrum Cygnus. Doordat de woon- en activiteitenfuncties boven elkaar zijn geïmplementeerd hoeven de bewoners feitelijk de deur niet meer uit. Dat dit gemak hun wereld niet beperkt komt door de horizontale functiecombinatie van kinderdagverblijf, school, activiteitencentrum en buitenruimte. Iedereen komt elkaar tegen door het ontbreken van strikte scheidingen. En daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt door zowel jong en oud.

Nu iedereen zijn draai heeft gevonden zijn beide locaties afgelopen week feestelijk geopend. Wij hopen dat bewoners en bezoekers nog veel plezierige jaren in Avesstaete mogen meemaken.
 

Voor meer informatie mail architect Bart van Kampen.