Routekaart Verstedelijking Zuid-Holland

In de komende twee decennia zullen er een kwart miljoen woningen in Zuid-Holland moeten worden bijgebouwd. Deze opgave kan als een investeringsimpuls voor de regio worden gezien, waarmee ook andere vraagstukken verder kunnen worden geholpen. Denk hierbij aan het beter benutten van (OV-) bereikbaarheid, energietransitie, stedelijke klimaatadaptatie en economische vernieuwing.

De Zwarte Hond stelde in nauwe samenwerking met de Provincie Zuid-Holland een Routekaart Verstedelijking voor haar op. Deze routekaart is gestoeld op zes richtinggevende ambities hoe de bouwopgave de provincie kan versterken:

  1. Bouw binnen bestaand stedelijk gebied
  2. Differentieer de woningvoorraad
  3. Bouw nabij openbaar vervoer hubs
  4. Draag bij aan de energietransitie
  5. Benut de potentie van groen en water
  6. Koester en ontwikkel gebieden voor de nieuwe economie
Routekaart Verstedelijking Zuid-Holland 1
Routekaart Verstedelijking Zuid-Holland 2
Routekaart Verstedelijking Zuid-Holland 3
Routekaart Verstedelijking Zuid-Holland 4
Routekaart Verstedelijking Zuid-Holland 5

details

Project
Routekaart Verstedelijking Zuid-Holland
Locatie
Zuid-Holland, NL
omvang
Periode
2017
Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland
Discipline
Stedenbouw, Strategie
Programma
Commercieel & Kantoren, Masterplannen & Openbare ruimte, Wonen & Zorg
Status
Gerealiseerd
Partners
CO-URB
Meer info
bd@dezwartehond.nl