Ontwerp IKC Leeuwarden

De Zwarte Hond en Studio Nauta zijn geselecteerd om een integraal kind centrum (IKC) in Leeuwarden te ontwerpen.

Als onderdeel van PCBO Leeuwarden brengt het nieuwe IKC de basisschool Prins Constantijn en kinderdagverblijf Sinne samen. Het gebouw zal gebruikt worden door meer dan 200 leerlingen in de leeftijd 0-13 jaar. Bestaande kwaliteiten en vooruitstrevende pedagogische principes vormen de basis voor een toekomstbestendige school. Het nieuwe gebouw is georganiseerd rondom een aantal leerclusters met ruimten voor samenwerken, spelen, concentratie en rust. Gesitueerd in een woonwijk ten noorden van het centrum, zal het gebouw een belangrijke rol spelen in de lokale gemeenschap.