Out There #5 – stationsgebieden

In maart is onze nieuwste OutThere uitgekomen: het op onregelmatige basis verschijnende bookazine van De Zwarte Hond. De OutThere behandelt de relatie tussen ontwerp en onze maatschappij steeds vanuit een ander thema. Ditmaal is dat thema ‘nabijheid’ en stellen we stationsgebieden centraal.  

‘De toekomst is nabij
 
De inhoud van de OutThere is altijd het resultaat van gesprekken die we onderling op bureau, met opdrachtgevers en met specialisten voeren; van voortschrijdend inzicht en van onze bespiegeling op ontwikkelingen in de maatschappij. Dit alles biedt ons steeds nieuwe perspectieven die we weer meenemen in onze visievorming en in ons werk 

U kunt een exemplaar van OutThere #5 bestellen onderaan deze pagina.

De OutThere is alleen in het Nederlands beschikbaar.

Deze OutThere is ontstaan vanuit onze visie op hoe we voortaan alle grote opgaven waar we voor staan, willen benaderen en oppakken. Een leefbare en volhoudbare toekomst, niet alleen voor onszelf maar ook voor alle dieren en planten, vinden we zó belangrijk dat we hier een missie op hebben geformuleerd. We lichten onze missie toe in deze vijfde OutThere en laten in de rest van het bookazine zien hoe we hier vanuit strategische en stedenbouwkundige opgaven aan kunnen – en willen – werken.

Volgens ons is het sleutelwoord om in samenhang alle grote opgaven aan te pakken ‘nabijheid’, ofwel de 15-minutenstad. Met nabijheid kan het spreekwoordelijke mes aan meerdere kanten snijden. Immers: we weten dat als we een bestaande stad of dorp verdichten met meer woningen, voorzieningen en banen, er een ander mobiliteitsgedrag ontstaat. Mensen pakken minder snel de auto en gaan juist meer lopen en fietsen. De ruimte die auto’s innemen, besparen we hiermee – en kunnen we gebruiken voor meer ‘groen’ en ‘blauw’ in de bestaande stad. Dat is niet alleen slim vanuit klimaat- en biodiversiteitsoverwegingen gedacht, maar ook vanuit gezondheid en welzijn beredeneerd.

De ideale plekken om die nabijheid te creëren, zijn volgens ons stationsgebieden. Stationsgebieden zijn namelijk de best bereikbare plekken, ongeacht je vervoersmiddel. Het zijn de plekken waar vrijwel alle maatschappelijke opgaven samenkomen die nu hoog op de agenda (moeten) staan. Ze liggen veelal in bebouwd gebied, lenen zich voor functiemenging en bieden vaak nog ruimte aan ontwikkeling. Terwijl velen tegelijkertijd schreeuwen om een kwaliteitsimpuls, meer sociale reuring en strategische investeringen. Ze liggen in alle soorten regio’s, van metropolitaan tot landelijk, en natuurlijk ook verspreid over heel Nederland.

Meer nabijheid stelt meer mensen in staat hun dagelijks leven dichtbij huis te organiseren. Dat we op een toekomstbestendige en verantwoorde wijze aan onze bestaande verstedelijkte gebieden kunnen werken om daarmee een bijdrage te leveren aan een fijner en comfortabel leven voor de mensen – dat is wat ons drijft. In deze OutThere ‘De toekomst is nabij’ laten we zien hoe we hier aan werken en wat dat zoal oplevert en betekent. In Nederland, maar ook stationsgebieden in onze buurlanden België en Duitsland nemen we onder de loep.

Natuurlijk presenteren we niet alleen onze eigen visie en ideeën over meer nabijheid en verbetering van onze stationsgebieden. Zo ging onze creatief directeur Jeroen de Willigen in gesprek met Marianne Loof (Spoorbouwmeester) en spraken we met het team dat werkt aan de gebiedsontwikkeling Schieveste in Schiedam (Lydia Buist, gemeente Schiedam; Daan Klaase, NS Stations; Job Posner, Synchroon; en Emiel Swinnen, ONE). Planoloog van de gemeente Haarlemmermeer Maurits Schaafsma en agent van Vereniging Deltametropool Paul Gerretsen nemen ons mee in de geschiedenis van en hun kijk op ‘Transit-Oriented Development’ (TOD), en onderzoeker / gebiedsontwikkelaar Filip Canfyn en professor Maarten Van Acker nemen ons mee in de actualiteit rondom de Vlaamse stationsgebieden.

Maar bij stationsgebieden (her-)ontwikkelen komt veel meer kijken dan goede stedenbouw en fijn samenwerken. Vanuit de gebiedsontwikkeling delen Theo Stauttener (Stadkwadraat) en Jurjen van Keulen (APPM) daarom hun aanbevelingen, en vanuit de sociologische invalshoek doet Wenda Doff een oproep. Last but not least: journalist Tim van Boxtel neemt ons mee naar diverse burgerinitiatieven in stationsgebieden om te laten zien dat er enorm veel bevlogenheid, goede ideeën en doorzettingsvermogen aan de oppervlakte komt als we tijdig samenwerken met en voldoende ruimte geven aan initiatiefnemers.