Pionieren in SuperHub Meerstad – méér dan een supermarkt

In het Groningse Meerstad ontwerpt De Zwarte Hond de SuperHub: een duurzaam en flexibel gebouw dat voorziet in een supermarkt in combinatie met andere maatschappelijke functies. Het concept is nieuw en de houten constructie is uniek voor gebouwen met deze mix aan functies. Opdrachtgever is vastgoedontwikkelaar MWPO.

Vitaal leven en duurzaamheid
Meerstad is het groenste stadsdeel van Groningen aan de oostkant van de stad. Het jonge stadsdeel in aanbouw, dat in 2017 onder de vleugels van de gemeente Groningen kwam, staat bekend om de ruimte, het groen en het nieuw aangelegde recreatiemeer Woldmeer. De focus van de omgeving is gericht op vitaal leven en duurzaamheid. In de komende 25 jaar zullen er stapsgewijs circa vijfduizend woningen worden gebouwd rondom het Woldmeer.

Meer dan alleen voorzieningen
De groei van Meerstad is geleidelijk en datzelfde geldt voor het centrum van de stad. Om in de centrumbehoefte van inwoners te kunnen voorzien, ontwierp De Zwarte Hond een voorzieningencluster dat meer doet dan voorzieningen bieden alleen. Het wordt een plek waar bewoners boodschappen doen en met plezier verblijven. Een beeldmerk van de wijk en een hart waar mensen samenkomen. Kortom een SuperHub.

Hart van de wijk

Het alzijdige gebouw vormt aan de noordzijde samen met de school het centrale voorzieningenhart van Meerstad. Aan de zuidzijde sluit het gebouw aan op de centrale ontsluitingsweg die door Meerstad loopt en grenst het gebouw aan het nieuwe park langs het meer. Dat zorgt voor een imposant uitzicht over het park en het meer. De ligging op een kruispunt van belangrijke ontsluitingsroutes en recreatieve routes maakt SuperHub van alle kanten goed bereikbaar, ook per fiets. Voor ontspanning en ontmoeting is er een café met een royaal terras. Er is een centrale ruimte aanwezig om pakketten op te halen en er zijn mogelijkheden om hier in de toekomst buurtvoorzieningen te vestigen.

Houtconstructie

Het gebouw is geheel van hout en heeft een overweldigende ruimtelijkheid. Het bestaat uit een diagonaal grid van kruisvormige gebogen spanten. De vorm van het spant gaat over van een kolom in een ligger met een elegante kroming, wat zorgt voor een sensationeel beeld. Het gebouw is transparant en alzijdig, met een duurzame, eveneens houten draagconstructie. De grote overspanningen en de hoge plafondhoogte van 9 meter zorgen voor een flexibele indeling. In de toekomst zullen er ook andere functies gehuisvest worden, zoals een buurtcentrum, of zelfs woningbouw. Het houten dak heeft een overstek van 5,4 meter. De luifel omarmt op een uitnodigende wijze de omgeving en vormt een zonwering voor het transparante gebouw. Het hele gebouw wordt geprefabriceerd waardoor een korte bouwtijd mogelijk is.

Multifunctioneel dak
Ook het dak wordt optimaal benut door het plaatsen van zonnepanelen en dakbeplanting voor de bijen en insecten. Techniek in de vorm van luchtbehandelingsinstallatie en de warmte/koude opslag uit de bodem zorgen voor een optimaal, energiezuinig binnenklimaat en zijn geintegreerd binnen het gebouw. In het grid van het gebouw bevinden zich verschillende dakvensters die extra licht midden in het gebouw brengen. Architect Erik Roerdink: “Superhub is een pioniersgebouw dat meegroeit met de wijk. Het voorziet niet alleen in primaire levensbehoeften maar ook in ontmoeting, reuring en vertier.”

Naar verwachting zal de SuperHub in Meerstad medio zomer 2022 worden opgeleverd.