Foto: Anne-Claire Lans

Daan Zandbelt nieuwe bouwmeester van AM

Met ingang van januari 2023 is Daan Zandbelt – stedenbouwkundige, architect en partner bij De Zwarte Hond – de nieuwe bouwmeester van gebieds- en projectontwikkelaar AM. Met de aanstelling van Zandbelt wordt een vervolg gegeven aan een succesvol bouwmeesterschap waarbij AM zich laat uitdagen om innovatieve ideeën en concepten te ontwikkelen voor leefbare, duurzame en toekomstgerichte gebieden voor wonen, werken en verblijven.

Met andere ogen naar vraagstukken kijken
Geïnspireerd door het Rijksbouwmeestermodel wil AM zijn positie als ontwikkelaar van vernieuwende gebieds- en vastgoedconcepten verder uitbouwen en extra waarde creëren voor gemeenten, beleggers, corporaties en andere samenwerkingspartners. Bouwmeesters worden steeds aangesteld voor de duur van 3 jaar. De eerste bouwmeester was Hilde Blank (directeur/eigenaar van BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling), die zich met name heeft gericht op de actieve en kwalitatieve rol van AM als binnenstedelijke gebiedsontwikkelaar. Haar opvolger Caroline Bos (Co-founder & Principal Urban Planner van UNStudio) ontwikkelde samen met diverse AM’ers en op basis van onderzoek het panorAMa 2050, AM’s visie op de toekomst van gebiedsontwikkeling, waarbij belangrijke vraagstukken in de samenleving centraal staan.

Daan Zandbelt zal het bouwmeesterschap de komende 3 jaar combineren met zijn rol als partner bij De Zwarte Hond, een ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en strategie. Daan zal vanuit zijn bouwmeesterschap AM bedrijfsbreed strategisch adviseren. Vanuit De Zwarte Hond zal hij betrokken blijven bij diverse gebiedsontwikkelingen voor andere marktpartijen en overheden. Daan Zandbelt: “Als bouwmeester van AM wil ik een brug slaan tussen markt en overheid.  Met AM wil ik verkennen hoe het nog beter kan bijdragen aan de verschillende maatschappelijke opgaven – van klimaatadaptatie tot kansengelijkheid – door een meer lange termijn commitment te ontwikkelen.”

Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM: “wij hebben 6 jaar geleden de functie van bouwmeester gecreëerd om ons te laten uitdagen. Wij willen toonaangevend zijn in ons vak en leggen de lat graag hoger dan misschien van ons gevraagd of verlangd wordt. Door met andere ogen naar vraagstukken te kijken, blijven we innoveren en vinden we oplossingen voor complexe binnenstedelijke en maatschappelijke uitdagingen. Ik ben dan ook zeer verheugd dat Daan Zandbelt zich de komende 3 jaar aan AM wil verbinden. Daan heeft jarenlange ervaring met zijn werk aan complexe stedelijke projecten en was in het verleden ook Rijksadviseur voor de Fysieke leefomgeving en adviseerde over ruimtelijk-maatschappelijke kwesties. Dat past uitstekend bij AM als een gebiedsontwikkelaar met een groot gevoel voor de samenleving.

Over AM
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Samen met belanghebbenden werkt AM op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie. AM legt de lat hoog als het gaat om gebiedsontwikkeling en geeft invulling aan haar missie aan de hand van vijf kernthema’s: Gedurfde duurzaamheid, Inclusieve stad,  Healthy Urban Living & Working, Stad- en gebiedmaker en Gelukkig leven. Geïnspireerd door deze maatschappelijke thema’s, legt AM in het bijzonder het accent op betaalbaar wonen en klimaatpositieve gebiedsontwikkeling. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, bewoners en overige vastgoedgebruikers ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.