De Zwarte Hond wint samen met DELVA en Rebel aanbesteding voor groene stationsomgeving Roeselare

De Zwarte Hond heeft samen met DELVA Landscape Architecture | Urbanism en Rebel de aanbesteding gewonnen om voor de Belgische stad Roeselare aan de slag te gaan in de noordelijke stationsomgeving. Dit consortium zal een geactualiseerd masterplan ontwikkelen en een inrichtingsstudie verrichten voor een plot in het ontwikkelgebied.

De stationsomgeving
Net ten noorden van het treinstation ligt, ingeklemd tussen spoortracé en ontsluitingswegen, deze uitdagende planlocatie. Van oudsher vormde dit gebied een scherpe grens tussen het stadscentrum en de arbeiderswijk Krottegem. Met diverse (industriële) werk- en opslagfuncties en zonder verbindingen door het gebied is het een onbekende, ontoegankelijke en stilaan ook onderbenutte plek in de stad. Geleidelijk aan worden industrie en spoorwegdiensten hier afgebouwd, terwijl met de realisatie van het cultureel cluster ‘Trax’ en diverse ontwikkelingen in het stationsgebied de planlocatie aan relevantie wint.

Stevige ambities van de Stad
Voor de Stad Roeselare is het belangrijk dat de focus verschuift van (kwantitatieve) groei van de stad naar kwalitatieve verbetering ervan: hittestress tegengaan, adem- en ontmoetingsruimte voor Roeselarenaars creëren, oost-west verbindingen realiseren die functies, ontwikkelingen en mensen samenbrengen. Het consortium De Zwarte Hond, DELVA en Rebel is verheugd te mogen bijdragen aan deze belangrijke ambities van de Stad om meer groene, sociale stedelijke ruimte toe te voegen en een gezonde, toekomstbestendige stad te worden. Ambities die verweven zijn in het DNA van elk van de bureaus.

Integrale gebiedsontwikkeling
In de gepresenteerde visie op het ontwikkelgebied dient het geplande park in de breedte te groeien om van betekenis te kunnen worden voor de hele stad. Dit betekent dat de ontwikkelingen die in de toekomst mogelijk zijn in dit gebied toegespitst worden op een aantal specifieke locaties. En dat zij ontwikkelvoorwaarden meekrijgen. Met de inrichtingsstudie voor de specifieke plot ‘De Prairie’ gaat het consortium direct aan de slag om de plannen op de beide schaalniveaus met elkaar te verweven. Zo dient deze studie als een pilot om het toetsingskader voor het nieuwe masterplan toe te passen en verder aan te scherpen.

Voor de selectiecommissie was doorslaggevend dat een robuuste groenstructuur gepresenteerd is die ook op lange termijn als planbasis kan dienen, en die bovendien haalbaar is omdat deze gekoppeld wordt aan een vastgoedstrategie.

Vanaf september 2022 gaan de drie bureaus aan de slag met deze mooie en voor Roeselare belangrijke ontwerpopgave.