Health Hub Roden

Roden, NL

Health Hub Roden

Health Hub Roden is een verzamelgebouw waar diverse (kennis)instellingen en organisaties samenwerken aan het thema ‘Healthy Ageing’: gezond opgroeien en oud worden. Het interieur van de tweede verdieping is door De Zwarte Hond getransformeerd tot een flexibele, open ruimte waar onderzoekers, docenten, studenten, bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen samen kunnen werken aan onderzoeken en innovatieve oplossingen voor problemen uit de dagelijkse praktijk van de zorgsector.

De indeling van het reeds aanwezige laboratorium voldeed niet meer aan de eisen. Lab en kantoorruimte stonden bijvoorbeeld niet met elkaar in verbinding. Dit was wel gewenst, zodat onderzoeksgegevens uitgewisseld en verwerkt kunnen worden. Tegelijkertijd was het belangrijk dat onderzoekers in het lab wel rustig kunnen werken.

In het ontwerp van De Zwarte Hond is de verdieping opgedeeld in twee gedeelten: lab en kantoor, gescheiden door een glazen wand. Deze zorgt voor openheid en transparantie, maar ook voor rust in het lab. De totale werkruimte is flexibel en heeft een open karakter. In deze ruimte zijn verschillende sferen en soorten werkplekken gecreëerd. Er is ruimte voor zowel individueel werken als werken in groepsverband. De medewerkers van de bedrijven en de studenten delen de ruimte. Hierdoor wordt ontmoeting en kennisuitwisseling tussen bedrijven en het onderwijs gestimuleerd.

Health Hub Roden 1
Health Hub Roden 2
Health Hub Roden 3
Health Hub Roden 4
Health Hub Roden 5
Health Hub Roden 6
Health Hub Roden 7

details

Project
Health Hub Roden
Locatie
Roden, NL
omvang
1.550 m²
Periode
2015-2016
Opdrachtgever
Health Hub Roden
Discipline
Architectuur
Programma
Kantoren
Status
Gerealiseerd
Fotograaf
Harry Cock
Meer info
bd@dezwartehond.nl