De Zwarte Hond maakt ruimtelijk plan voor de Suikerzijde in Groningen

De komende jaren wordt met hulp van het Rijk in zes gebieden in Nederland het woningtekort versneld aangepakt. Het gaat om gebieden met een groot tekort aan woningen zoals de Gemeente Groningen. Tot 2040 moeten hier en in de omliggende regio minimaal 35.000 woningen gebouwd worden. De gemeente Groningen heeft hiervoor in januari 2019 een Woondeal gesloten met de minister van Binnenlandse Zaken (BZK). De Zwarte Hond ondersteunt de gemeente Groningen bij het vormgeven en uitwerken van het ruimtelijk plan voor De Suikerzijde - het nieuwe, toekomstgerichte stadsdeel op het terrein van de voormalige Suikerfabriek, vlak bij het centrum van de stad.

De Suikerzijde speelt een hoofdrol in het vergroten van (betaalbaar) woningaanbod in de gemeente Groningen. Hier worden 5000 woningen en diverse commerciële- en maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd. Het wordt een stedelijk en stoer nieuw stadsdeel, met behoud van het originele industriële en tikje rauwe karakter. Maar bovenal wordt het groen, royaal en uitnodigend.

De Woondeal wordt verder uitgewerkt in een Verstedelijkingsstrategie voor het hele grondgebied van de Regio Groningen-Assen (RGA). De Verstedelijkingsstrategie geeft antwoord op de vraag waar we woningen gaan bouwen en welke opgave hieraan ten grondslag ligt op het gebied van mobiliteit, werken, ruimtelijke kwaliteit, groen en leefbaarheid.