Stationsgebied Schiedam

Schiedam, NL

Hoe maak je van een overstapmachine een aangenaam en stedelijk stationsgebied?

Schiedam

Stationsgebied

Het station van Schiedam lag historisch gezien altijd aan de rand van de stad en is in de loop der jaren gegroeid tot een vervoersmachine waar je snel weg kan en weg wil. (Afbeelding: Beeldbank Schiedam)

Onderdoorgangen langs de Schie zijn gevoelsmatig sociaal onveilig.

De stationsomgeving van Schiedam Centrum is een van de best verbonden ontwikkellocaties van Nederland. Het ligt midden in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag [MRDH], op een ‘multimodale knoop’ aan de Schie, op loopafstand van de historische binnenstad van Schiedam en een van de grootste bedrijventerreinen van de regio. De ‘knoop’ bestaat uit een IC station waar uit vijf richtingen OV-lijnen van metro en trein samenkomen met diverse regionale en stadsbus lijnen. Het stationsgebied in de huidige situatie mist samenhang met de stad en wordt gekenmerkt door veel verharding ten behoeve van gemotoriseerd verkeer. Je kan en wil hier vooral snel weg.

De intentie van deze visie is om ook een bestemming van dit gebied te maken. Een plek om te wonen, te studeren, te werken of af te spreken. Ook als je even tijd over hebt moet het een prettige verblijfsplek worden met veel groen en stedelijke voorzieningen.

Het stationsgebied heeft de potentie om een stads, levendig gebied te worden met een groene openbare ruimte die omliggende wijken beter aan elkaar verbindt middels de bestaande sterke stedenbouwkundige structuren. Een meer alzijdig georïenteerd station sluit aan op het karakter van de aangrenzende buurten en maakt het station beter toegankelijk. Rondom het station wordt prioriteit gegeven aan langzaam verkeer, verblijven en ontmoeten in de openbare ruimte.

De vier ambities voor het stationsgebied zijn:

1. Stedelijk leven stimuleren: Door verdichting van het gebied met wonen en stedelijke voorzieningen. Een goede relatie en interactie tussen gebouw en openbare ruimte zijn randvoorwaardelijk voor stedelijk leven op straat.

2. Gezond microklimaat realiseren: In een prettig, aangenaam en gezond (micro)-klimaat (koel, luw, en zuiver) is het prettig verblijven.

3. Mobiliteitstransitie mogelijk maken: Een nieuwe hiërarchie in openbare ruimte en mobiliteit zorgt voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers, minder ruimte voor auto’s. Bovendien zorgt de functiemix in het gebied ervoor dat meer mensen hun dagelijkse dingen te fiets of te voet kunnen bereiken.

4. Verankeren aan de stad: Het stationsgebied verbindt de omliggende wijken optimaal met elkaar en maakt Schiedam sterker.

Transformatie naar een stedelijk & levendig stationsgebied

In het stationgebied komen verschillende stedenbouwkundige structuren samen. Deze zijn stuk voor stuk belangrijke dragers van de ruimtelijke structuur van Schiedam. Elk van deze structuren speelt een rol in het slechten van de barrieres in het stationsgebied. In elk van deze structuren worden de gestelde ambities op een passende manier bereikt, waardoor het stationgebied prettig wordt om te verblijven, en nog steeds goed toegankelijk is.

Opgaves worden gekoppeld aan deze ruimtelijke structuren, waardoor hun continuïteit geborgd wordt en de samenhang in de stad versterkt. Structuren kruisen elkaar op belangrijke plekken in de stad. Dit zijn typisch plekken van uitwisseling en ontmoeting; de stationspleinen. Elk van deze plekken hebben een eigen karakter en ruimtelijke opgave in aansluiting op de bestaande stad.

Een raamwerk voor de openbare ruimte maakt een samenhangend stationsgebied en verbindt verschillende niveaus met elkaar

De achterkant van het station wordt een volwaardige voorkant richting Schieveste en de bedrijventerreinen.

De Boerhaaveknoop maakt een goede verbinding mogelijk van M4H tot Schieveste en verder naar het noorden.

Het stationsplein wordt een aantrekkelijke plek om te verblijven en over te stappen.

De onderdoorgangen langs de Schie krijgen een continue en eenduidige uitstraling van een stedelijk interieur.

Stationsgebied Schiedam

De stationsomgeving van Schiedam Centrum is een van de best verbonden ontwikkellocaties van Nederland. Het ligt midden in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag [MRDH], op een ‘multimodale knoop’ aan de Schie, op loopafstand van de historische binnenstad van Schiedam en een van de grootste bedrijventerreinen van de regio. De ‘knoop’ bestaat uit een IC station waar uit vijf richtingen OV-lijnen van metro en trein samenkomen met diverse regionale en stadsbus lijnen. Het stationsgebied in de huidige situatie mist samenhang met de stad en wordt gekenmerkt door veel verharding ten behoeve van gemotoriseerd verkeer. Je kan en wil hier vooral snel weg. De intentie van deze visie is om ook een bestemming van dit gebied te maken. Een plek om te wonen, te studeren, te werken of af te spreken. Ook als je even tijd over hebt moet het een prettige verblijfsplek worden met veel groen en stedelijke voorzieningen. 

In het stationgebied komen verschillende stedenbouwkundige structuren samen. Deze zijn stuk voor stuk belangrijke dragers van de ruimtelijke structuur van Schiedam. Elk van deze structuren speelt een rol in het slechten van de barrieres in het stationsgebied. In elk van deze structuren worden de gestelde ambities op een passende manier bereikt, waardoor het stationgebied prettig wordt om te verblijven, en nog steeds goed toegankelijk is. Opgaves worden gekoppeld aan deze ruimtelijke structuren, waardoor hun continuïteit geborgd wordt en de samenhang in de stad versterkt. Structuren kruisen elkaar op belangrijke plekken in de stad. Dit zijn typisch plekken van uitwisseling en ontmoeting; de stationspleinen. Elk van deze plekken hebben een eigen karakter en ruimtelijke opgave in aansluiting op de bestaande stad.

details

Project
Stationsgebied Schiedam
Locatie
Schiedam, NL
omvang
16 ha
Periode
2020-2021
Opdrachtgever
Gemeente Schiedam
Discipline
Stedenbouw
Programma
Masterplan
Status
In ontwikkeling
Meer info
bd@dezwartehond.nl