Pforzheim Oststadt

Pforzheim, D

Hoe kan een monofunctionele wijk omgevormd worden tot een levendig mozaïek?

Pforzheim, Oststadt

De Oststadt in Pforzheim wordt gekenmerkt door de planningsvisies uit de jaren 70.  Daarin staan te grote straten en het gebruik van de auto centraal in de stedelijke ruimte.  Dat is vandaag de dag een groot contrast met de hoge dichtheid en de vele culturen die hier hun thuis gevonden hebben.

Van een op het autoverkeer gerichte stad naar een gelijkwaardige en op netwerken gebaseerde stad

Een stad in de 21e eeuw is divers, gelijkwaardig en nodigt uit tot participatie voor mensen, economie en bedrijfsleven.

Om hierin te voorzien, moeten straten worden omgevormd tot veilige verbindingen voor de verschillende gebruikers. Stadsblokken moeten worden opengesteld voor gevarieerde gebruiksmogelijkheden, terwijl de openbare ruimte moet uitgroeien tot een multifunctionele ruimte.

Dat vraagt dus om interventies in de bestaande stedelijke ruimte. Maar om dat voor elkaar te krijgen is er wel het een en ander nodig. Particuliere en openbare belangen moeten bereid zijn om een transformatie van de oostelijke binnenstad te faciliteren. Deze transformatie  beperkt zich niet tot de rand van de straat of het gebouw, maar beïnvloedt beide in dezelfde mate.

De bouwstenen bieden handvaten en doen suggesties voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van economie, huisvesting, open ruimte, mobiliteit en stedelijke samenleving. De betrokken partijen kunnen dit zien als bouwstenen, die ze gezamenlijk selecteren om als leidraad voor de volgende stappen gebruiken. Op deze manier ontstaat op een open manier stapsgewijs een kaderplan voor de Oststadt.

Een levendige wijk waar behoeften op gelijkwaardige basis naast elkaar bestaan

High Street – levendig, productief, divers

Enz Promenade – natuurgebied, recreatie, promenade

Die neue emotionale Mitte – multifunctioneel, open, verbindend

Pforzheim Oststadt

De Oststadt in Pforzheim wordt gekenmerkt door de planningsvisies uit de jaren 70. Daarin staan te grote straten en het gebruik van de auto centraal in de stedelijke ruimte. Dat is vandaag de dag een groot contrast met de hoge dichtheid en de vele culturen die hier hun thuis gevonden hebben. Dat heeft ervoor gezorgd dat er nieuwe behoeften zijn ontstaan.

Om hierin te voorzien, moeten straten worden omgevormd tot veilige verbindingen voor de verschillende gebruikers. Stadsblokken moeten worden opengesteld voor gevarieerde gebruiksmogelijkheden, terwijl de openbare ruimte moet uitgroeien tot een multifunctionele ruimte. Dat vraagt dus om interventies in de bestaande stedelijke ruimte. Maar om dat voor elkaar te krijgen is er wel het een en ander nodig. Particuliere en publieke belangen moeten bereid zijn om een transformatie van de oostelijke binnenstad te faciliteren.

Deze transformatie beperkt zich niet tot de rand van de straat of het gebouw, maar beïnvloedt beide in dezelfde mate. Het plan bied handvatten en doet suggesties voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van economie, huisvesting, open ruimte, mobiliteit en stedelijke samenleving. De betrokken partijen kunnen dit zien als bouwstenen, die ze gezamenlijk selecteren om als leidraad voor de volgende stappen gebruiken. Op deze manier ontstaat op een open manier stapsgewijs een kaderplan voor de Oststadt.

Toekomstige ontwikkelingen zijn onder meer de High Street: het levendige, productieve, diverse en het nieuwe emotionele centrum, dat ook multifunctioneel is, open, en verbindend. Daarnaast is de Enz Promenade, als natuurgebied, waar plaats is voor recreatie, flaneren, en gemeenschappelijk gebruik centraal staat. Denk bijvoorbeeld aan het verbouwen van groenten en fruit. Elk van deze ruimten is bedoeld en geschikt gemaakt voor multi-use, en open voor verschillende behoeftes die gelijkwaardig naast elkaar bestaan.

details

Project
Pforzheim Oststadt
Locatie
Pforzheim, D
omvang
123 ha
Periode
2019
Opdrachtgever
Stadt Pforzheim Planungsamt
Discipline
Stedenbouw
Programma
Masterplan
Status
Prijsvraag
Meer info
bd@dezwartehond.nl

thema’s