Keulen Catalogus

Keulen, D

Van stadsstrategie tot ontwikkelingsplan - Hoe reguleert Keulen duurzame en kwalitatieve dichtheid?

De ‘Köln Katalog’  (Keulen Catalogus) is ontwikkeld om compacte en duurzame wijken te creëren die voldoen aan de behoeften van bewoners en een leefbare omgeving bieden. Vanwege de toenemende vraag naar woningen gecombineerd met de wens om zuinig om te gaan met natuurlijke grondstoffen, is het van cruciaal belang om innovatieve oplossingen te vinden. De catalogus is ontworpen als een instrument om landgebruik te verminderen en tegelijkertijd een hoge levenskwaliteit te garanderen.

Via een grondige analyse van de bestaande woningvoorraad zijn elf strategieën voor kwalitatieve dichtheid ontwikkeld, waarbij expertise op het gebied van architectuur, stedenbouw en stadsontwikkeling zijn meegenomen. Vervolgens werden deze strategieën omgezet naar zes wijktypologieën die zijn afgestemd op de verschillende dichtheidscategorieën van Keulen. De Keulen Catalogus dient dus als een inspirerende gids voor toekomstige stedelijke ontwikkeling en toont manieren om duurzame en leefbare wijken te ontwerpen.

Aan de analyse ging een grondig onderzoek van de Keulse woningvoorraad vooraf om karakteristieke stedelijke structuren, bouw- en woontypologieën te identificeren. In het proces werden specifieke invloeden geanalyseerd die compact bouwen en leefbare wijken bevorderen. Gerichte benaderingen en strategieën voor toekomstige stedelijke ontwikkeling konden van de bevindingen die de analyse opleverden worden afgeleid. 

Klein en groot – Gemengde schaal – Locatiegerichte ontwikkeling

Diepe gebouwen – Overlappende afstandsoppervlaktes

Te gebruiken dakoppervlakken – Groene inrichting – Multifunctionele open ruimtes

Gebruiksmix en openheid van gebruik – de stad stapelen – infrastructuur delen

Verticale dichtheid
Onder ‘verticale dichtheid’ worden strategieën beschreven die gaan over de hoogteontwikkeling van gebouwen en hun onderlinge samenspel. De combinatie van verschillende gebouwtypologieën met diverse hoogtes maakt het mogelijk om de bebouwingsdichtheid te verhogen, eventueel slechts selectief, maar met effect op het hele ontwikkelingsgebied.

Horizontale dichtheid
De strategieën van ‘horizontale dichtheid’ beschrijven benaderingen voor horizontale uitbreiding van bouwmassa en de plaatsing van volumes en gebouwen ten opzichte van elkaar.

Groene diversiteit
De ‘groene diversiteit’ strategieën verhogen de dichtheid. Niet in directe zin door meer bouwmassa te creëren, maar door deze te beïnvloeden met alternatieve opties voor ontwikkeling, ontwerp van open ruimte en voorziening van groene ruimte.

Diversiteit in gebruik
‘Gebruiksdiversiteit’ draagt indirect bij aan een hogere dichtheid, omdat een mix van gebruiksvormen andere gebouwtypologieën en -dieptes mogelijk maakt. Tegelijkertijd neemt niet-wooongebruik (volgens KoopBLM) geen extra ruimte voor groen en speelruimte in beslag. Veelzijdigheid qua gebruik en gedeelde infrastructuren verhogen ook aanzienlijk de kwaliteit van een buurt en dragen zo bij aan het leefbaar maken van dichtbevolkte buurten. Bovendien heeft de mix van gebruiksmogelijkheden een positief effect op de duurzaamheid van infrastructuur en bebouwing.

De implementatie van de Keulen Catalogus bestond uit de ontwikkeling van zes wijktypologieën die als voorbeeld dienen voor compacte, duurzame en leefbare wijken in Keulen. Elke wijktypologie is gebaseerd op een combinatie van de elf strategieën en gericht op de specifieke vereisten van het betreffende gebied.

Groepen vormen

Contrasten zoeken

Bouwvelden mengen

Blokken differentiëren

Ruimtelijke sequenties bepalen

Verticalen ontwikkelen

De Keulen Catalogus is een instrument voor de Keulse stadsontwikkeling. De resultaten tonen dat dichtheid een belangrijke rol speelt bij het bevorderen van duurzame en leefbare stedelijke ontwikkeling. Door compacte wijken met gemengde functies te realiseren, kan de beperkte ruimte efficiënter worden gebruikt. Dit leidt tot kortere afstanden, beter gebruik van groene ruimtes en het creëren van levendige buurten, met als gevolg minder landgebruik, een betere sociale integratie en een effectiever gebruik van grondstoffen.

De Keulen Catalogus biedt concrete strategieën en wijktypologieën die als leidraad dienen om de bevindingen in praktijk te brengen en duurzame en leefbare stedelijke ontwikkeling in Keulen te bevorderen.

Keulen Catalogus

De “Köln-Katalog” is een instrument voor de Keulse stadsontwikkeling. De resultaten tonen dat dichtheid een belangrijke rol speelt bij het bevorderen van duurzame en leefbare stedelijke ontwikkeling. Door compacte wijken met gemengde functies te realiseren, kan de beperkte ruimte efficiënter worden gebruikt. Dit leidt tot kortere afstanden, beter gebruik van groene ruimtes en het creëren van levendige buurten, met als gevolg minder landgebruik, een betere sociale integratie en een effectiever gebruik van grondstoffen.

De Keulen Catalogus biedt concrete strategieën en wijktypologieën die als leidraad dienen om de bevindingen in praktijk te brengen en duurzame en leefbare stedelijke ontwikkeling in Keulen te bevorderen. De catalogus is een baanbrekend project met elf strategieën voor kwalitatieve dichtheid. Deze ontstonden via een grondige analyse van het woningoverzicht, waarbij expertise op het gebied van architectuur, stadsontwikkeling en stadsplanning werd meegenomen. Deze strategieën zijn geïmplementeerd in zes wijktypologieën die dienen als richtlijnen. Het project biedt zo verschillende antwoorden op de vraag hoe dichtheid bijdraagt aan duurzame en leefbare stedelijke ontwikkeling.

De resultaten tonen aan dat compacte, functioneel gemengde wijken met korte afstanden het landverbruik verminderen en een betere levenskwaliteit bieden. De Keulen Catalogus is een inspiratiebron voor toekomstige stedelijke ontwikkeling en toont manieren om duurzame en leefbare wijken te ontwerpen.

details

Project
Keulen Catalogus
Locatie
Keulen, D
omvang
120 pagina's
Periode
2021-2022
Opdrachtgever
Stadt Köln - Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Discipline
Stedenbouw
Programma
Status
Gerealiseerd
Meer info
bd@dezwartehond.nl

thema’s