OutThere #4

Hoe maken we woningplattegronden weer onderdeel van de ontwerpopgave?

Out There is een onregelmatig verschijnend bookazine van De Zwarte Hond, en behandelt de relatie tussen ontwerp en maatschappij in verschillende thema’s. De inhoud is het resultaat van gesprekken tussen de partners, en met opdrachtgevers en specialisten. Deze gesprekken bieden ons nieuwe perspectieven voor ons eeuwigdurend onderzoek naar het eigen werk en de eigen opvatting, die ook onderdeel zijn van deze uitgave.

Out There #4 is een pleidooi voor betere plattegronden. In Nederland worden de komende jaren bijna een miljoen woningen gebouwd. Er wordt in hoog tempo massaal getekend en gepland om deze aantallen te realiseren. We merken echter in onze dagelijkse praktijk dat de kwaliteit van woningen ernstig onder druk staat.

De plattegrond is een sterk middel voor de kwaliteit van wonen

OutThere #4

Voor OutThere #4 hebben we uitgebreid bestudeerd hoe de Nederlandse woningplattegrond zich in de afgelopen honderd jaar ontwikkeld heeft. Veel zo niet alles hangt samen met veranderingen in onze maatschappij en technologische vooruitgang. De manier van verwarmen, de wijze van bouwen, de opbouw van de bevolking, de aan-, of afwezigheid van bepaalde materialen zijn allemaal van invloed. Ook hebben apparaten als de wasmachine en de televisie veel invloed gehad. Steeds meer activiteiten gingen zich in de woning afspelen.

Samen met publicist en architectuurhistoricus Peter Michiel Schaap gingen de architecten Lisa van der Slot en Henk Stadens, tevens de samenstellers van deze publicatie, in gesprek met vijf experts, elk met een eigen achtergrond en invalshoek. OutThere #4 is een pleidooi om de woningplattegrond weer vol onderdeel te maken van de ontwerpopgave. Want waarom zouden we in een al diverser wordende maatschappij genoegen nemen met maar twee smaken: de eengezinswoning en het appartement?

details

Project
OutThere #4
Locatie
omvang
Periode
Opdrachtgever
Discipline
Programma
Corporaties, Publicaties, Wonen
Status
Gerealiseerd
Meer info
bd@dezwartehond.nl

    downloads & links