World Food Center Ede

Ede, NL

Hoe draagt een stedenbouwkundig plan bij aan kennisontwikkeling?

Ede

World Food Center

Defensie vertrok in 2011 uit Ede. De afgesloten kazerneterreinen worden sindsdien een voor een weer onderdeel van het stedelijk weefsel van de stad. Maurits Zuid is een van de laatste terreinen die zal worden getransformeerd. Door de goede bereikbaarheid naast het IC station Ede-Wageningen, in combinatie met de nabijheid van het Veluwse landschap, kan dit terrein uitgroeien tot een hoogwaardig kennismilieu waar wonen, werken en ontspannen samenkomen.

Ede is onderdeel van de Regio Foodvalley. Dit is een nationaal en internationaal netwerk waarin kennisinstellingen en foodbedrijven elkaar ontmoeten. De Nederlandse kennisinstellingen trekken foodbedrijven van over de hele wereld aan. Om die reden is gekozen Maurits Zuid te herontwikkelen tot World Food Center.

Kennis en productie in de Regio Foodvalley

Kennis-as Ede-Wageningen

Principes kennisregio

Militair verleden

Functies

Landschappelijke elementen

Het stedenbouwkundig plan bouwt voort op het ruimtelijk-economisch ontwikkelperspectief voor de regio dat Daan Zandbelt in 2011 opstelde. Het creëert een ruimtelijke context waarin een goede programmamix zorgt voor de gewenste interactie tussen bewoner, bezoeker, bedrijf en omgeving. Daartoe is een raamwerk opgezet dat in eigen tempo kan ontwikkelen in de tijd.

Dit raamwerk is gebaseerd op bestaande landschappelijke kwaliteiten, de historische bebouwing en de beoogde diversiteit en functiemenging. De openbare ruimte geeft uiting aan de geleidelijke overgang tussen stad en Veluwe. Verschillende sferen in het raamwerk bepalen het karakter van het woon- of werkmilieu dat eraan grenst.

Van kazerneterrein naar World Food Center

Landschappelijk wonen

Lanen voedselbos

Gebiedskern

Bedrijvencampus

World Food Center Ede

De Zwarte Hond werkt aan de transformatie van voormalig kazerneterrein Maurits Zuid naar World Food Center (WFC) Ede. Hier zal een nieuw, levendig stadsdeel ontstaan, waar alles draait om voedsel. Bedrijven uit de foodsector, diverse kennisinstellingen en consumenten gaan elkaar hier ontmoeten om kennis te creëren en te delen. Het 28 ha grote terrein ligt op een strategische locatie, in het hart van de Regio Foodvalley, nabij station Ede-Wageningen. De verbindingen met de Randstad en Duitsland zijn goed. Een ideale plek om te wonen, werken en verblijven; een ‘tweede brandpunt’ in de stad, naast het bestaande centrum.

Vanuit het station – dat wordt vernieuwd – loop je straks door een nieuw stadspark zo naar het hart van het WFC. Hier, tussen de rijksmonumentale Mauritskazerne en Frisokazerne in, komt een belangrijke eyecatcher en voedselattractie: de ‘World Food Center Experience’, waarin Nederland zich zal etaleren als mondiale koploper van de agrofoodsector. Daaromheen komen restaurants, een hotel en congrescentrum, appartementen, bedrijfsruimten en plekken om te sporten en te ontspannen. Verder van de gebiedskern ligt de nadruk steeds meer op wonen en werken.

details

Project
World Food Center Ede
Locatie
Ede, NL
omvang
20 ha
Periode
2016-2021
Opdrachtgever
WFC Development (BPD, Green Real Estate en Van Wijnen)
Discipline
Stedenbouw, Strategie
Programma
Kantoren, Masterplan, Onderwijs, Wonen
Status
In ontwikkeling
Partners
Gemeente Ede
Awards
  • SKG Prijs
    Publieksprijs
Meer info
bd@dezwartehond.nl